Rendah Hati

Daripada memandang ke atas demi keindahan dengan kesombongan, Memandang ke bawah demi emosional dengan sebuah cerita. Fotografi yang ku maksud.